Hem

 

Akutsamtal

Behöver du prata

med någon

Ring

 

SAMTALSLINJE.se

 

Emma

0939-1955,

16.90/min

 

Jörgen

0939-1956

16.90/min

 

Fast pris alternativ

Emma

0939-1957

för 425:-/45 min

 

 

Sessioner och rådgivning/vägledning med syfte att skapa ett sammangående mellan din själ, dina sinnen, ditt omedvetna och ditt medvetna Jag.

 

Att förankra en bro mellan ditt innersta Jag och ditt medvetna.

 

Säkrast mellan

19.00-21.00

Övrig tid går också bra, är vi lediga svarar vi.

Om du inte får svar just då, ring igen.

 

PSYKOTERAPI / RÅD-OCH VÄGLEDNING

ONLINE

 

AKUTSAMTAL

STÖD-och

INSIKTER

eller bara

snacka,

om vad som helst,

det leder alltid till en liten förändring.

 

Det kan gälla stressymtom, oro och ångest, relationsproblem på arbetet eller hemma eller oro för barnen och anhöriga.

 

 

Samtal- och vägledning som ger

ökad självkännedom och egenkraft

 

 

Att Samtala, att bli lyssnad till,

att få ta upp det allra innersta i

ett anonymt samtal kan vara

det bästa samtalet någonsin.

Det som löser knutar, ger insikt och harmoni.

 

 

På denna sida bedriver jag samtalsterapi direkt via betaltelefonlinje

 

I samtal om relationer, kärlek, sex, ångest, sorg, depression m m, bearbetas känslor och upplevelser.

Jag som samtalsledare vägleder och rådgiver.

 

 

 

0939-1955, 16.90/min

 

FAST PRIS RINGER

0939-1956

för 98:-/12 min

 

Fast pris alternativ

0939-1957

för 425 :-/45 min

 

Samtal Rådgivning Vägledning Stöd

 

 

Utveckla dina tankar,

 

Lär känna dej själv.

 

Vad vill du med ditt liv.

 

Vem är du.

 

Har någon lyssnat på din historia.

 

Jag är den som aktivt vill lyssna på just det du har att säga, just det du brottas med i ditt liv.

 

 

Psykoterapi är en psykologisk samtalsbehandling.

 

Jag erbjuder psykoterapeutisk behandling, psykologisk konsultation och rådgivning till enskilda personer.

I psykoterapeutiska samtal är tanken att man skall kunna bearbeta känslor och upplevelser.

 

 

En psykoterapeut är en person som har genomgått en godkänd utbildning i psykoterapi.

 

 

Jag bedriver psykodynamisk psykoterapi och målet är att symtom som t ex ångest eller depression som uppstår när människor inte förstår eller kan hantera sina känslor eller relationer till andra skall lösas.

 

 

Oftast är det vara svårt att själv förstå varifrån känslorna eller olika symtom kommer, psykoterapeuten skapar den inre ramen för en trygg relation och ett samarbetskontrakt, där man kan få möjlighet att bearbeta sina inre konflikter också olika svårigheter som ibland är svåra att förstå och komma fram till konstruktiv lösning.

 

När denna lösning uppnåtts kommer symtomen att minska eller försvinna.

De yttre ramarna för psykoterapin kan variera mycket beroende på de svårigheter som man har och de behandlingsmål man vill uppnå.

 

Det kan vara allt ifrån några få samtal till en långvarig intensiv psykoterapi med en eller flera kontakter per vecka.

De inre ramarna handlar bl a om att tydligt enas om att vi talas vid för att lösa ditt problem.

 

Jag har samtals- och vägledningsteorier som ger

ökad självinsikt och egenkraft

personlig utveckling eller få hjälp med att reda ut en besvärlig livssituation.

 

Välkommen att samtala med mig. Vad du än vill samtala om så vill jag coacha dej till att hitta ditt inre lugn och få en positiva livsutveckling. Mitt mål och kompetens är att vägleda och rådgiva – så att du kan hitta dig själv och leva i harmoni.

 

 

 

 

Behöver du ett Bollplank, ett gott råd, eller lösa ett problem.

Tala om det som huvudet är fullt utav är ett första steg till att se lösningen.

 

Slå en signal.

 

 

Psykoterapi Online.

 

Forskning visar att psykoterapi via nätet är lika effektivt som personliga möten.

 

 

Online terapi gör det enklare och billigare att få professionell hjälp.

 

 

Du kan ha kontakt med din terapeut var du än är.

 

 

Kontaktverktyg:

 

mejl: embri@live.se

 

 

 

Jag har tystnadsplikt enligt

Offentlighets- och sekretesslagen

Bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och är till för att skydda din personliga integritet.

Tystnadsplikten gäller även när personen slutat sin tjänst inom socialtjänsten.

Denna tystnadsplikt bryter jag endast om jag får kännedom om att barn far illa eller om allvarliga brott föreligger.

253 Terry Francois Street, San Francisco, CA 74059 | 1-800-000-0000

Copyright @ All Rights Reserved